Korzár logo Korzár Spiš
Streda, 18. október, 2017 | Meniny má Lukáš
PRINÁŠAME PROFILY KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA

V Poprade súperia štyria

V Poprade sa v súboji o kreslo primátora proti sebe postavia dve ženy a dvaja muži. Opýtali sme sa ich, aké sú priority ich volebného programu a prečo sa rozhodli kandidovať.POPRAD. Pôvodne sa črtal súboj šiestich kandidátov. Gabriele Imriščákovej volebná komisia neuznala platnosť petičných hárkov. Sťažnosť na súd nepodala. Štefan Pčola sa kandidatúry vzdal v prospech Milana Barana.

Milan Baran

Má 53 rokov. Kandiduje za SDKÚ-DS, ktorej je členom, a SaS. Je ženatý, má syna a dcéru. Vyštudoval stavebnú fakultu v Košiciach. Od roku 1981 pracoval ako stavebný inžinier. Venoval sa investičným projektom najmä v bytovej výstavbe. V rokoch 1998 až 2006 bol šéfom Okresného, neskôr Obvodného úradu v Poprade. V rokoch 2006 až 2009 pôsobil ako podpredseda prešovskej župy. V roku 2010 krátko pracoval ako riaditeľ developerskej spoločnosti, na jeseň sa vrátil k funkcii prednostu obvodného úradu. Od roku 1994 je poslancom popradského parlamentu.

Prečo kandiduje: "Za najvyššiu prioritu považujem to, aby mesto bolo riadené čestne, slušne a s úctou k občanom."

Hlavné priority volebného programu: "Otvorené a transparentné mesto, v ktorom všetci občania môžu vplývať na jeho chod a rozvoj. Múdre a koncepčné, kde sa budú prijímať zodpovedné a múdre rozhodnutia. Komunikatívne a priaznivé pre život. Z najväčších investičných akcií s mojím tímom chceme obnoviť veľký mestský park, kde spolu s chráneným rašeliniskom a náučným chodníkom bude priestor na pobytové lúky, vodné plochy, amfiteáter, športový areál a mnoho ďalšieho. V školstve chcem zaviesť mestské štipendiá pre nadané deti zo sociálne slabších rodín."

Anton Danko

Má 51 rokov. Kandiduje ako nezávislý s podporou strán KDH, Most-Híd, Smer-SD a HZD. Má troch synov. Je druhýkrát ženatý. Ako vyštudovaný banský inžinier začal profesionálnu kariéru v roku 1984 v kameňolome v Batizovciach. Od roku 1989 desať rokov pracoval ako riaditeľ Správy telovýchovných zariadení mesta Poprad. V roku 1998 vstúpil do komunálnej politiky ako mestský poslanec a viceprimátor mesta. V rokoch 2002 – 2006 bol poslancom NR SR za liberálne ANO. Od roku 2003 je primátorom mesta Poprad. Minulý rok ho ako nezávislého kandidáta s podporou Smeru zvolili do parlamentu Prešovskej župy, kde sa krátko nato stal jej podpredsedom. Dlhé roky pôsobil ako hlavný hokejový rozhodca. Vrcholom jeho rozhodcovskej kariéry bolo rozhodovanie finálového zápasu majstrovstiev sveta v roku 1994 medzi Fínskom a Kanadou.

Prečo kandiduje a hlavné priority volebného programu: Kandidát A. Danko nám na tieto otázky neodpovedal. Obvinil denník Korzár z útokov voči jeho osobe a neposkytnutia priestoru.

Kandidát A. Danko poskytol nasledujúce vyjadrenie: Vzhľadom na skutočnosť, že denník Korzár je priamo zaangažovaný v predvolebnej kampani pána Milana Barana a doteraz mi neposkytol žiaden priestor na reakciu ani obranu, nevidím vo Vašej žiadosti o prezentáciu môjho programu žiaden úprimný záujem. Do poslednej chvíle pred konaním volieb nekorektne, porušujúc moje právo na reakciu a základy novinárskej etiky, hrubým spôsobom vstupujete do volebnej kampane s cieľom pošpinenia mojej osoby a práce v prospech protikandidáta. Z týchto dôvodov Vás v prípade uverejnenia pripravovaného materiálu prosím len o uverejnenie tohto listu, v ktorom zároveň ďakujem mojim sympatizantom a voličom za pochopenie a dôveru.

Darina Salanciová

Má 44 rokov, kandiduje ako nezávislá. Vyštudovala vysokú školu ekonomickú. Počas profesionálnej kariéry pôsobila ako daňový poradca, spolupracovala na projektoch cestovného ruchu. V roku 2003 sa stala riaditeľkou daňového úradu v Poprade. Od roku 2007 pôsobí ako ekonomická riaditeľka spoločnosti Aquapark v Poprade. V životopise pri roku 2010 uvádza súdne inžinierstvo.

Prečo kandiduje: "Som alternatívou pre tých, ktorí si vážia slušnosť, snažia sa žiť čestne, akceptujú morálne hodnoty. Som alternatívou pre tých, ktorí hľadajú riešenia, cestu prosperity a nie cestu politických tričiek, prevracania kabátov a vlastného prospechárstva."

Hlavné priority volebného programu: "Práca, rodina a oddych. Podporou malého a stredného podnikania chcem dosiahnuť rozvoj regiónu. Získať iné alternatívne zdroje (EÚ + investorských partnerov) na rozvoj tých programov, ktoré sú dnes financované z mestského rozpočtu. Využiť systém verejnoprospešných prác na údržbu a obnovu Popradu. Chcem udržať mladých vzdelaných ľudí doma, potrebujeme im zabezpečiť bývanie a prácu. Chcem obnoviť sieť predškolských zariadení. Treba prehodnotiť parkovací systém, podporovať šport."

Anna Schlosserová

Má 54 rokov, je nezávislá. Narodila sa v Poprade v rodine nepočujúcich rodičov. Od roku 1976 pracovala v popradskej Vagónke na konštrukcii. V roku 1992 prešla pracovať na mestský úrad. Absolvovala trojročný kurz pre pracovníkov verejnej správy. V roku 2007 získala osvedčenie Univerzity Mateja Bela v odbore právo. Od roku 2005 je zapísaná v zozname znalcov a tlmočníkov posunkovej reči ako súdny tlmočník posunkovej reči. Má dvoch synov a dvoch vnukov.

Prečo kandiduje: "Nastal čas, aby som svoje skúsenosti zúročila. To, čo mnohí sľubovali, som ja priamo realizovala v mojej práci s Popradčanmi. Poznám nevypočuté požiadavky Popradčanov, názory a ponosy venované vedeniu mesta. Chcem sa aktívne podieľať na chode života Popradčanov. Mesto nevyužíva potenciál, ktorý má."

Hlavné priority volebného programu: "Chcem podporovať aktivity mládeže, mladých rodín, seniorov, ponúknuť im priestor a pomoc na prevádzkovanie ich činností. Zapojiť do aktívneho života hendikepovaných, podporovať rozvoj cestovného ruchu rozlietaním letiska, vytvárať platformu pre spoluprácu všetkých podnikateľských subjektov, ako aj podporiť spoluprácu s okolitými mestami a obcami. Vyjsť v ústrety malému a strednému podnikaniu. Vytvárať nové parky, oddychové zóny, revitalizovať ihriská a športoviská, zatraktívniť mesto, vytvoriť nové parkovacie miesta a hlavne - odstrániť komunikačnú bariéru medzi radnicou a Popradčanmi."

Všetko dôležité o komunálnych voľbách na východnom Slovensku nájdete tu.

Fakty

Mesto Poprad

Počet obyvateľov:
K 30. septembra tohto roka 52 377 obyvateľov. Z toho Staré Mesto 40 102, Veľká 4 619, Spišská Sobota 2 794, Matejovce 2 916, Stráže 637 a Kvetnica 215.

Príjmy rozpočtu na tento rok: 37 700 000 eur

Výdavky rozpočtu na tento rok: 36 032 000 eur

Dlh mesta na začiatku volebného obdobia:
okolo 40 percent

Dlh mesta na konci volebného obdobia: 2,01 percenta

Najväčšie investície volebného obdobia (zaokrúhlené sumy):
Rekonštrukcia zimného štadióna 3,32 milióna eur, cyklistický chodník pri Kvetnici do 3 miliónov eur, rekonštrukcia predstaničného parku 1,99 milióna eur, kruhový objazd na Juhu 330-tisíc eur, výstavba športovísk a dráh na ZŠ na ulici Jarná a Dostojevského 663-tisíc eur.

Hlavné problémy mesta: Postupné znižovanie počtu obyvateľov a emigrácia do okolitých obcí a mestečiek, relatívne vysoké ceny bytov, domov a nájmov v porovnaní s ostatnými sídlami východného Slovenska. Relatívny nedostatok voľných pozemkov na rodinnú výstavbu a tým pádom ich vysoká cena. Relatívna nízka dostupnosť sociálnych bytov, nedostatok parkovacích miest na sídliskách, prehustenosť dopravy v centre. Málo investorov s vysokou pridanou hodnotou.

Primátor: Anton Danko (nez.)

Kandidáti na poslancov v komunálnych voľbách 2010:

Volebný obvod č. 1:

1. Anton Andráš, Ing., 57 r., manažér, Poprad, Huszova 263/13, (KDH)

2. Martin Baloga, Ing., arch., PhD., 29 r., architekt, Poprad, Šrobárova 2630/45, (SDKÚ-DS, SAS)

3. Stanislav Baran, JUDr., 53 r., právnik, Poprad-Velká, Široká 1845/47, (nez.)

4. Jana Bednárovská, Bc., 35 r., zdravotná sestra, Poprad, Matejovská 40, SDĽ

5. Dušan Božon, Mgr., 63 r., ucitel, Poprad, Šarišská 2958/22, (nez.)

6. Vladimír Božon, 72 r., dôchodca-ucitel, Poprad-Velká, Vodárenská 1935/37, (nez.)

7. Marek Budzák, Ing., 40 r., úradník, Poprad, Levocská 847/19, (KDH)

8. Marián Bystrý, 60 r., súkromník, Poprad, Donská 3229/20,(nez.)

9. Ján Cenšcák, Ing., 64 r., ekonóm, Poprad, Ul. 1.Mája 226/31, (KDH)

10. Štefan Cuban, 33 r., vedúci obchodného tímu, Poprad, Partizánska 711/19, (SNS)

11. Gustáv Dobák, Ing., 63 r., viceprimátor, Poprad, Budovatelská 82, (KDH)

12. Peter Dujava, Ing. 33 r., inžinier ekonómie, Poprad, Družstevná 3413/37, (nez.)

13. Slavomír Fábry, 41 r., manažér, Poprad, Ludvíka Svobodu 3782/61, nezávislý kandidát

14. Jozef Gápa, 36 r., cašník, Poprad, Partizánska 705/41, (nez.)

15. Ján Geci, Mgr., 43 r., živnostník, Poprad, Šrobárova 2682/42, (KDH)

16. Juraj Gerberi, 57 r., asistent poslanca NR SR, Poprad, 29.augusta 173/8, (SMER-SD, HZD)

17. Miroslav Glevanák, 53 r., strojár, Poprad, Uherova 2909/27, (KDH)

18. Stanislav Holbus, 40 r., živnostník, Poprad, Kvetná 380/2, (nez.)

19. Miloslav Kapinus, 26 r., riaditel spolocnosti, Poprad, Vodárenská 1933/33, MOST - HÍD

20. Zuzana Karkošiaková, Mgr., 25 r., SZCO, Poprad, Tajovského 2599/2, (SDKÚ-DS, SAS)

21. František Kociš, 53 r., súkromný podnikatel, Poprad, Stavbárska 3147/26, (SDKÚ-DS, SAS)

22. Ján Kormanoš, 54 r., SZCO, Poprad, Štúrova 133/8, (SDĽ

23. Ondrej Kovalcík, 20 r., vodic z povolania, Poprad, Záhradnícka 296/27, nezávislý kandidát

24. Adrián Kromka, JUDr., 37 r., viceprimátor, Poprad, Buzulucká 3087/3, (SMER-SD, HZD)

25. Štefan Kubík, Ing., 70 r., poslanec VÚC, Poprad, Košická 54, Slovenská demokratická a krestanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita

26. Rudolf Kubus, 47 r., živnostník, Poprad, Štefánikova 877/29, (nez.)

27. Jozef Lang, Ing., 60 r., stavebný inžinier, Poprad, Šarišská 30, EDS

28. Radovan Lauf, Bc., 30 r., manažér, Poprad, Teplická 2179/55, (SDKÚ-DS, SAS)

29. Róbert Liška, Mgr., 35 r., advokát, Poprad, Štefánikova 4781/391, (SMER-SD, HZD)

30. Milan Lucivjanský, Ing., 43 r., ekonóm, Poprad, Levocská 211/2, (nez.)

31. Bohuslav Lukác, 53 r., živnostník, Poprad, Liptovská 3494/20, (nez.)

32. Rastislav Macura, Mgr., 49 r., pozorovatel observatória, Poprad, Okružná 771/72, (nez.)

33. Beáta Maliniaková, Mgr., Ing., 47 r., ekonomicko-obchodná riaditelka, Poprad- Spišská Sobota, Prešovská 2731/36, (nez.)

34. Marek Mensák, 30 r., podnikatel, Poprad, Štúrova 126/7, (nez.)

35. Dušan Nebus, Mgr., 54 r., stredoškolský ucitel, Poprad, Štefánikova 878/31, (nez.)

36. Milan Palko, Ing., 61 r., ucitel, Poprad, Petra Jilemnického 641/35, (KDH)

37. Peter Pastorek, Ing., 33 r., manažér, Poprad, Šrobárova 2611/7, (SDKÚ-DS, SAS)

38. František Pitonák, Bc., 38 r., obchodný riaditel, Poprad, Bajkalská 2335/3, (MOST - HÍD)

39. Jozef Rataj, Ing., 57 r., ekonóm, Poprad, Na letisko 3764/91, (nez.)

40. Milan Rovder, MVDr., 65 r., veterinárny lekár, Poprad, Spišská 33, (SDKÚ-DS, SAS)

41. Ferdinand Rusnák, Ing., 28 r., podnikatel, Poprad, Chalúpkova 3046/30, (KSS)

42. Anna Schlosserová, 54 r., tlmocník posunkovej reci, Poprad, Štúrova 127/11, (nez.)

43. Luboš Stankoven, Ing., 30 r., obchodný zástupca, Poprad-Matejovce, Hlavná 1440/72, (nez.)

44. František Strojný, Ing., 69 r., poslanec MsZ, Poprad, Budovatelská 24, (KDH)

45. Vladimír Šcuka, 61 r., podnikatel, Poprad, Uralská 3111/29, (RIS)

46. Jozef Švagerko, Ing., 43 r., ekonóm, Poprad, Zemplínska 4884/5, (nez.)

47. Mária Trembácová, 39 r., manažérka, Poprad, Dolný rad 1384/15, (SDKÚ-DS, SAS)

48. Teodor Vavercák, Ing., 67 r., živnostník, Poprad, Jesenského 2229/12, (ĽS-HZDS)

49. Vladimír Vlado, 28 r., majster odborného výcviku, Poprad, Partizánska 693/81,(ĽS-HZDS)

50. Mária Vojtaššáková, PaedDr., 38 r., ucitelka, Poprad, Partizánska 695/77, (SMER-SD, HZD)

51. Igor Wzoš, Mgr., 42 r., sociológ, Poprad, Ludvíka Svobodu 2357/4, (SDKÚ-DS, SAS)

52. Magdaléna Záborská, 54 r., opatrovatelka, Poprad, Mlynská 919/4, SDĽ,

Volebný obvod č. 2:

1. Jana Andrássyová, Ing., 42 r., ekonómka, Poprad, Rastislavova 3487/20, (nez.)

2. Milan Antaš, PhDr., 54 r., pedagóg, Poprad, Rázusova 3824/24, (SMER-SD, HZD)

3. Luboslav Baláž, Ing., 33 r., projektový manažér, Poprad, Ul.mládeže 2356/35, (nez.)

4. Milan Baran, Ing., 53 r., stavebný technik, Poprad, Rastislavova 3484/12, (SDKÚ-DS, SAS)

5. Marián Barilla, Ing., 34 r., novinár, Poprad, Šrobárova 2664/24, (SDKÚ-DS, SAS)

6. Jozef Beno, JUDr., PhD., 31 r., advokát, Poprad, Ludvíka Svobodu 2608/35, (SDKÚ-DS, SAS)

7. Estera Bohunická, MUDr., 60 r., lekárka, Poprad, Pavlovova 2342/8, (SDKÚ-DS, SAS)

8. Jozef Borzík, Mgr., 55 r., výpravca, Poprad, Rázusova 2672/17, (KDH)

9. Slavomír Božon, Ing., 39 r., stavebný inžinier - projektový manažér pre štrukturálne fondy EÚ, Poprad, Ludvíka Svobodu 3783/79, (SDKÚ-DS, SAS)

10. Peter Brenišin, MUDr., 50 r., lekár, Poprad, Podjavorinskej 3405/22,(SMER-SD, HZD)

11. Stanislav Bujnák, 60 r., technik, Poprad, Šrobárova 2682/50, (KDH)

12. Lubomír Cenšcák, Ing., 37 r., obchodný manažér, Poprad, Ludvíka Svobodu 2608/31, (KDH)

13. Jozef Dubašák, 33 r., úradník, Poprad, Tomášikova 2570/32, (nez.)

14. Michal Fáber, Ing., 56 r., mediátor, Poprad, Bajkalská 2335/3, (SMER-SD, HZD)

15. Janette Gajdošová, Ing., 43 r., súkromná podnikatelka, Poprad, Pavlovova 2340/5, (nez.)

16. Peter Gápa, 43 r., živnostník, Poprad, Šoltésovej 3473/7, (nez.)

17. Peter Gömöry, Mgr., 56 r., riaditel ZŠ, Poprad, Zimná 3234/6, SDĽ

18. Zuzana Gromovská, Bc., 30 r., financný konzultant, Poprad, Suchonova 31, (SDKÚ-DS a SaS)

19. Eva Grossingerová, Mgr., 59 r., riaditelka, Poprad, Moyzesova 3285/6, SDĽ

20. Magdaléna Hamaliarová, JUDr., 57 r., právnicka, Poprad, Šoltésovej 3474/11,SDĽ

21. Anton Hanušín, MUDr., 42 r., lekár - manažér, Poprad, Rastislavova 36, (SDKÚ-DS, SAS)

22. Peter Jakubcák, 38 r., operátor polnohospodárskej techniky, Poprad, Novomeského 3918/23, (KSS)

23. Mária Jarkovská, 52 r., predavacka, Poprad, Podjavorinskej 3405/22, (KDH)

24. Karin Jureková, 33 r., osobná asistentka pre ZTP, Poprad, Rázusova 2672/17, (nez.)

25. Peter Jušcák, 56 r., podnikatel, Poprad, Ludvíka Svobodu 2604, (SME-SD, HZD)

26. Lubomír Kaleta, 26 r., operátor, Poprad, Záborského 2942/19, SDĽ

27. Ján Kašper, Ing., 52 r., textilný inžinier, Poprad, Šrobárova 2610/6, NÁŠ KRAJ

28. Jozef Komada, MUDr., 60 r., lekár, Poprad, Kvetnica 429, (KDH)

29. Ondrej Korenko, Ing., 56 r., riaditel spolocnosti, Poprad, Moyzesova 2791/16, (nez.)

30. František Kornaj, Ing., 40 r., riaditel cestovnej a dopravnej kancelárie, Poprad, Popradské nábrežie 446/27, (nez.)

31. Jakub Košcák, Ing., 52 r., elektrotechnický inžinier, Poprad, Podjavorinskej 3377/24, (KDH)

32. Bohumil Košický, 62 r., živnostník, Poprad, Šrobárova 2664/24, (KDH)

33. Ladislav Kovác, MUDr., 53 r., lekár, Poprad, Tomášikova 2481/45, (nez.)

34. Július Lajoš, Bc., 24 r., manažér, Poprad, Záborského 2914/7, (SNS)

35. Ingrid Lindemanová, Mgr., 39 r., špeciálny pedagóg, Poprad, Moyzesova 3285/6, (SMER-SD, HZD)

36. Alena Madzinová, Mgr., 53 r., odborný zamestnanec školského úradu Velký Slavkov, Poprad, Rastislavova 3467/30, (SDKÚ-DS a SaS)

37. Daniel Michlik, Mgr., 28 r., politológ, Poprad, Ústecko-Orlická 3300/25, (KDH)

38. Radoslava Novotná, Mgr., 33 r., redaktorka, Poprad, Ludvíka Svobodu 2569/40, (nez.)

39. Miroslav Nytra, 47 r., technik, Poprad, Suchonova 3471/13, (SNS)

40. Veronika Parasková, 22 r., odborný referent, Poprad, Záborského 3008/23, (SMER-SD, HZD)

41. Peter Parízek, PaedDr., 50 r., riaditel centra volného casu, Poprad, MPCL 3170/31, (nez.)

42. Štefan Pcola, Mgr., 37 r., obchodný manažér, Poprad, Moyzesova 2811/15, (nez.)

43. Jozef Petran, Ing., 60 r., riaditel, Poprad, Rázusova 2677/4, (ĽS-HZDS)

44. Zuzana Pitonáková, Mgr., 37 r., riaditelka CPPPaP Poprad, Poprad, Tolstého 3237/13, (SNS)

45. Karol Pudlák, Bc., 24 r., obchodný riaditel, Poprad, Ludvíka Svobodu 3782/61, MOST - HÍD

46. Stanislav Rockár, Ing., 46 r., kontrolór, Poprad, Ludvíka Svobodu 2357/2, ĽS-HZDS

47. Branislav Švec, Mgr., 28 r., riaditel jazykovej školy, Poprad, Šrobárova 2668/13, (SDKÚ-DS, SAS)

48. František Tkác, Ing., 63 r., technik, Poprad, Tomášikova 2515, (KDH)

49. Ladislav Trembác, Ing., 43 r., ekonóm, Poprad, Letná 3370/21, (nez.)

50. Zuzana Ulicná, 31 r., cašnícka, Poprad, Dostojevského 2563/13, (ĽS-HZDS)

51. Magdaléna Zadžorová, 57 r., ekonómka, Poprad, Ludvíka Svobodu 2357/4, (nez.)

52. Ján Závadský, doc., Ing., PhD., 35 r., vysokoškolský ucitel, Poprad, Zimná 3585/5, (nez.)

53. Viera Zemanová, Mgr., 60 r., ucitelka, Poprad, Tomášikova 2567/40, EDS

54. Ladislav Zimerman, Ing., 35 r., manažér, Poprad, Rastislavova 3468/36, (SDKÚ-DS, SAS)

55. Dušan Žiška, PhDr., 57 r., stredoškolský ucitel, Poprad, Tolstého 2941/4, (nez.)

Neprehliadnite tiež

Majitelia záhrad v Prešove zúfajú, diviaky ich rozrývajú

Plánovaný odstrel je podľa poľovníkov na maxime.

Blogerka zverejnila, čo sa dialo za dverami prešovskej pôrodnice

Nemocnica začala vnútorné vyšetrovanie prípadu.

Žena sa popálila počas pôrodu, vznietili sa výpary

Pacientka má popáleniny na tridsiatich percentách tela.

Vospálek figuruje v piatich firmách. Priznal však len chabé zárobky

Prišiel o funkciu, Most mu pozastavil aj členstvo.

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Prečo sa na verdikt v nástenkovom tendri čakalo desať rokov?

Prípad stále nie je na konci. Odvolanie exministrov bude riešiť Najvyšší súd, ktorý naťahuje aj kauzu tunelovania nebankovky, za ktorou je Jozef Majský.

KOMENTÁRE

Janušek je len Ficov figový list

Nemožno sa ubrániť pocitu, že ide o ukážkový prípad selektívnej spravodlivosti.

DOMOV

Za nástenku dostali dlhoročné tresty Janušek a Štefanov

Exministri výstavby za SNS budú jediní odsúdení.

Najčítanejšie na Spiš Korzár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ukážeme vám, prečo je dobré sporiť si na dôchodok
 2. Ako na refinancovanie hypotéky
 3. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove
 4. Pivovar Šariš opäť podporí rozvoj domáceho regiónu
 5. Koncert a diskusia s názvom „Otvorene o extrémizme“
 6. Koncert a diskusia s názvom „Otvorene o extrémizme“
 7. Pravda o privátnych značkách. Firmy ich vyrábajú podľa zadania
 8. Splnený sen
 9. Za 30 rokov sa cena fotovoltických panelov znížila 100-násobne
 10. Majte všetky svoje účty za energie pod kontrolou
 1. M-MARKET s novým konceptom KOCKAminiv Prešove
 2. Pivovar Šariš opäť podporí rozvoj domáceho regiónu
 3. Športová akadémia Mateja Tótha powered by O2 už na 24 školách
 4. Na čo myslieť v rekonštrukcii bytu
 5. Nová emisia dlhopisov spoločnosti HB Reavis s výnosom 3,25 % p.
 6. Koncert a diskusia s názvom „Otvorene o extrémizme“
 7. Top Ten najviac prehliadaných vozidiel na trhu
 8. Vysoká hra o súdne trovy
 9. Pozvánka na verejnú diskusiu o obnove Pisztoryho paláca
 10. 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy
 1. Drobné nepozornosti v domácnosti môžu stáť aj tisíce eur 13 377
 2. Pravda o privátnych značkách. Firmy ich vyrábajú podľa zadania 13 330
 3. Ukážeme vám, prečo je dobré sporiť si na dôchodok 4 833
 4. Za 30 rokov sa cena fotovoltických panelov znížila 100-násobne 3 363
 5. Títo Slováci sa rozhodli zveľadiť svoje okolie 2 556
 6. Neobjavené emiráty Fujairah a Ajman 2 532
 7. Splnený sen 2 158
 8. 3 slovenské projekty, ktoré sa nestratia ani vo svete 1 382
 9. Zaparkujte tak, aby ste s vaším vozidlom odišli vy, a nie iný 1 199
 10. Majte všetky svoje účty za energie pod kontrolou 1 097

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop